Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartInformatie over Animal Assisted Therapy


Wat is Animal Assisted Therapy?

.Animal Assisted Interventions (AAI) is een verzamelnaam voor alle activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs. Daarbij kan worden gedacht aan dierondersteuning en -assistentie in het werk van psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk en sociaal werkenden, onderwijsgevenden en vrijwilligers in de zorg en het onderwijs. Door middel van het op ondersteunende wijze inzetten van dieren zoals bijvoorbeeld honden, paarden en dolfijnen vindt er optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats (Bron: Aaizoo Ned).

Binnen AAI wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende vormen: 

AAA (Animal Assisted Activities), AAE (Animal Assisted Education), AAC (Animal Assisted Coaching) en AAT (Animal Assisted Therapy). 


Animal Assisted Therapy (AAT), therapie met ondersteuning van dieren is een doelgerichte, geplande en gestructureerde therapeutische interventie die wordt aangestuurd en / of uitgevoerd door beroepsbeoefenaars op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale dienstverlening. Behandel voortgang wordt gemeten en vermeld in de dossiers. AAT wordt uitgevoerd en / of aangestuurd door een geschoolde beroepsbeoefenaar (met een geldige beroepsvergunning, een universiteitsgraad of equivalent hiervan) met expertise in het aandachtsgebied van zijn professie. AAT richt zich op de verbetering van fysiek, cognitief, gedragsmatig en / of sociaal-emotioneel functioneren van de betreffende cliënt (White Paper, IAHAIO, 2014). 


Hoe werkt het?

Hier is het belangrijk om ten eerste te benoemen dat de hond ingezet wordt in de therapie, maar niet de therapie is!

De hond kan ingezet worden op meerdere manieren, afhankelijk van je doel, je cliënt en natuurlijk je eigen werkveld. Het werken met de hond wordt geïntegreerd in de bestaande behandelmethoden. Enkele manieren waarop de therapiehond een positieve bijdrage kan leveren aan de behandeling:

  • Het werken met een dier brengt in de eerste plaats plezier.
  • Daarnaast motiveert het de cliënt om zich in te zetten, wat vooral prettig is als er sprake is van hulpverleningsvermijding. 
  • Het dier kan bepaalde zaken duidelijk maken zonder dat hier woorden aan verbonden moeten worden (woorden kunnen vaak afwijzend overkomen). 
  • Het dier biedt steun wanneer moeilijke onderwerpen besproken worden.
  • Het dier kan als "voorbeeld" ingezet worden om op situaties te reflecteren en samen met de cliënt oplossingen te zoeken.