Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Opleidingen, cursussen, intervisie en meer...

Opleiding AAT level 2

Deze opleiding ligt ter accreditatie bij het AKR


Aanmelden voor de opleiding kan via het versturen van een mail naar:

[email protected] 

Korte omschrijving

Deze opleiding is gericht op professionals die AAI willen integreren in hun werk. De opleiding bestaat uit fysieke theorie- en

praktijklessen. Daarnaast zal er een stageperiode zijn,

met individuele begeleiding. De opleiding wordt

afgerond met een stage-beoordeling en thesis.


Voor wie?

De opleiding is gericht op professionals met een

beroepsopleiding (of hoger) in (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs of coaching. Na aanmelding zal beoordeeld worden of deze opleiding passend is. Er is een maximum groepsgrootte, zodat iedereen voldoende aandacht krijgt gedurende de opleiding. 


Hond

Deze opleiding is gericht op professionals die met hun eigen hond willen gaan werken. Voorafgaand aan de start van de opleiding zal de hond getest worden op zijn inzetbaarheid binnen AAI.


Startdatum

13 januari 2023

Volledige planning staat in het opleidingsoverzicht.


Kosten

 € 1.750,00. 

(betaling in termijnen mogelijk)


Opleidingsoverzicht

Opleiding AAT level 3

Deze opleiding is geaccrediteerd bij  AAIZOO (26 punten)


Aanmelden voor de opleiding kan via het versturen van een mail naar:

[email protected] 

Korte omschrijving

Deze opleiding is gericht op jeugdhulpverleners die AAT willen integreren in hun werk. De opleiding bestaat uit fysieke theorie- en

praktijklessen. Daarnaast zal er een stageperiode zijn,

met individuele begeleiding. De opleiding wordt

afgerond met een positief praktijkexamen, theorie-examen en thesis 


Voor wie?

De opleiding is gericht op professionals met een

HBO (of hoger) vooropleiding in het domein

jeugdhulpverlening. Na aanmelding zal beoordeeld worden of deze opleiding passend is. Er is een maximum groepsgrootte, zodat iedereen voldoende aandacht krijgt gedurende de opleiding. 


Hond

Deze opleiding is gericht op professionals die met hun eigen hond willen gaan werken. Voorafgaand aan de start van de opleiding zal de hond getest worden op zijn inzetbaarheid binnen AAT.


Startdatum

9 september 2022

Volledige planning staat in het opleidingsoverzicht.


Kosten

 € 2.145,00. 

(betaling in termijnen mogelijk)


Opleidingsoverzicht

Cursussen

Stichting AAT biedt cursussen voor mensen die geïnteresseerd zijn in dit werkveld, zich graag verder willen ontwikkelen en zich meer willen specialiseren in bepaalde thema's. 


Er zullen cursussen op korte termijn gepland gaan worden. Meer informatie volgt snel! 

Intervisie / supervisie

Er zullen in de toekomst zowel intervisie- als supervisiebijeenkomsten georganiseerd gaan worden. Hou de site in de gaten voor meer informatie.