Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartInformatie over de stichting


Missie
Stichting Animal Assisted Therapy heeft als doel om, samen met de professionals in het werkveld, de kwaliteit van ons mooie (en relatief jonge) werkveld te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast wilt de stichting een centraal punt zijn voor iedereen die informatie zoekt over Animal Assisted Therapy in de jeugdhulpverlening. Zo kunnen jeugdigen, ouder(s), verzorger(s) en verwijzers makkelijk algemene informatie vinden. Maar ook beschikbare jeugdhulpverleners in de regio, die Animal Assisted Therapy inzetten in hun werk.

Visie
Stichting Animal Assisted Therapy is van mening dat Animal Assisted Therapy een mooie aanvulling is op het reeds bestaande aanbod van therapie en behandeling. Omdat het een, nog relatief, nieuw werkveld is zien we een variëteit aan professionals die Animal Assisted Therapy aanbieden. Voor ons staan kwaliteit en veiligheid voorop, voornamelijk voor de jeugdigen waar we mee werken. Dit betekent goed opgeleide professionals, die zich blijven ontwikkelen. Die met collega's willen samenwerken om zoveel mogelijk kennis en kunde te delen en zo ons werkveld te willen verbeteren.

Oprichting

De Stichting is in maart 2022 opgericht door Renée Marell

Ons team

MSc. Renée Marell (BAPD)

Directeur, Orthopedagoog

Renée is Orthopedagoge en heeft sinds 2014 een eigen praktijk voor kinderen en jongeren in Heerlen, Therapoot. Hier wordt Animal Assisted Therapy aangeboden. In de praktijk biedt zij behandeling met haar team aan een zeer diverse doelgroep. Veel voorkomende problematieken zijn moeilijkheden in de hechting en trauma.

Judith Eberson

Jeugdhulpverlener, hondengedragsdeskundige en instructeur

Judith Eberson is sinds 1993 werkzaam in de hulpverlening. Haar eerste dalmatiër ging in de jaren '90 al mee naar de GGZ. In 2020 heeft ze, samen met een collega, een eigen praktijk opgericht. Binnen De Dames Hond bieden zij Animal Assisted Therapy aan kinderen en jongeren met verschillende ontwikkelingsproblematieken. Judith heeft zich gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking.